INDUSTRIJSKE PE VREĆE I PE FILMOVI

Industrijske vreće koriste se za pakovanje najrazličitijih proizvoda.

LDPE Vreće se koriste pre svega za pakovanje i skladištenje određenih proizvoda i industrijskih sirovina. To su vreće za tekstilnu, građevinsku i prehrambenu industriju, kao i za trgovine i domaćinstva.

Svi PE filmovi i folije imaju odličnu otpornost na mehanička opterećenja i paru i vodootporni su.

Industrijske PE vreće su maksimalne širine 1350mm, sa faltom ili bez, crevo ili polucrevo i sa štampom ili bez.